Tell him u love him !

> Hvorfor ikke bruke hele veggen når man
har noe viktig å si... 

2 kommentarer: